• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • aşk cümleleri

  "Love is a Many Splendid Thing"...

  Sammy Fain'in bestelediği sözlerde Paul Francis Webster'ın dediği gibi "Aşk Çok Görkemli Birşey". Belki de aşk o kadar görkemli değildir; örneğin Billy Joel'in sözü ve müziği kendisine ait şarkısında sevgilisine söylediği gibi: "I Love You Just The Way You Are!" (Ben Seni Olduğun Gibi Seviyorum)

  Elbette aşk üzerine çok şey söylendi; aşağıda kimisi tanınmış şahıslara ait, kimisi de herkesin malı olmuş aşka dair sözleri bulacaksınız.


  I love you! --> Seni seviyorum.

  I love you more than I can say. --> Seni, söyleyebileceğimden daha çok seviyorum.

  "Love means never having to say I'm sorry" --> Aşk hiç bir zaman pişman olmamaktır.

  I love you with all my heart and soul. . --> Seni bütün kalbimle ve ruhumla seviyorum.

  I love you a little bit more when you call me. --> Beni telefonla aradığın zaman, seni biraz daha çok seviyorum.

  I love you a little bit more when you hold my hand. --> Elimi tuttuğun zaman, seni biraz daha çok seviyorum.

  I love you a little bit more when you hug me. --> Beni kucakladığın zaman, seni biraz daha çok seviyorum.

  I love you a little bit more day by day. --> Gün be gün seni biraz daha çok seviyorum.

  If I never met you, I wouldn't like you. If I didn't like you I wouldn't love you. If I didn't love you I wouldn't miss you. --> Eğer sana rastlamasaydım, senden hoşlanmazdım. Senden hoşlanmasaydım, sana âşık olmazdım. Sana âşık olmasaydım, seni özlemezdim.

  If loving you is wrong, then I don't want to be right! --> Eğer aşk yanlışlıksa, o zaman ben doğru olmayı istemiyorum.

  If loving you is a crime, I'd like to be jailed for my whole life, in your heart. --> Eğer seni sevmek bir suçsa, ömrüm boyunca senin kalbinde hapis olmayı isterdim.

  There are 12 Months in a year. 4 weeks in a month... 7 days in a week... 24 Hrs in a day... But there's only one you in a life time. --> Bir yılda 12 ay var. Bir ayda 4 hafta... Bir haftada 7 gün... Bir günde 24 saat... Fakat bir ömür boyunca yalnızca sen varsın.

  There is nothing as sweet as you! --> Senin kadar tatlı birşey yok!

  Life without your love is a life I'd rather not live. --> Senin aşkının olmadığı bir hayat, yaşamayı istemediğim bir hayat.

  "Love is like a violin. The music may stop now and then, but the strings remain forever." --> Aşk bir keman gibidir. Müzik bazen durabilir, ama teller sonsuza kadar kalır.

  I promise to love you forever. --> Seni sonsuza kadar seveceğime söz veriyorum.

  Quotations about love

  "One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love." (Sophocles) --> Bir söz bizi hayatın ağırlığı ve acısından kurtarır. Bu söz aşktır. (Sofokles)

  "We love because it's the only true adventure." (Nikki Giovanni) --> Âşık oluyoruz, çünkü o (aşk) sadece gerçek bir maceradır.

  "Love is an ideal thing, marriage a real thing." (J.W.von Goethe) --> Aşk ideal bir durum, aşk ise gerçek bir durumdur.

  "Love is the master key that opens the gates of happiness." (Oliver Wendell Holmes) --> Aşk mutluluğun kapısını açan asıl anahtardır.

  "Maybe love is like luck. You have to go all the way to find it." (Robert Mitchum) --> Belki de aşk şans gibidir. Onu bulmak için her yolu denersiniz.

  "Love stretches your heart and makes you big inside." (Margaret Walker) --> Aşk kalbinizi esnetir ve siz içerisinde daha büyük olursunuz.

  "Love is like war: Easy to begin but hard to end." (Anonymous) --> Aşk savaş gibidir: başlaması kolaydır, ama bitirmesi zordur. (Anonim)

  "Where love is, no room is too small." (Talmud) --> Nerede aşk varsa, hiçbir yer küçük değildir.

  "Love is the irresistible desire to be irresistibly desired." (Mark Twain) --> Aşk, dayanılmaz bir şekilde arzulanılan, dayanılmaz bir arzudur.

  "Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence." (Erich Fromm) --> Aşk, yalnızca insanın varoluş sorununa makûl ve yeterli bir yanıttır.

  "In the final analysis, love is the only reflection of man's worth." (Bill Wundram) --> Son tahlilde, aşk insanın değerinin biricik yansımasıdır.

  "Love doesn't make the world go round, love is what makes the ride worthwhile." (Elizabeth Browning) --> Aşk dünya turu yaptırmaz; aşk, gezinin zahmetini katlanılır kılandır.

  "To love is to suffer. To avoid suffering one must not love. But then one suffers from not loving. Therefore to love is to suffer, not to love is to suffer. To suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy then is to suffer. But suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy one must love, or love to suffer, or suffer from too much happiness. I hope you're getting this down." (Woody Allen)

  Âşık olmak, acı çekmektir. Acı çekmekten kaçınan âşık olmamalı. Fakat sonra âşık olmamaktan acı çeker insan. Böylece âşık olmak acı çekmektir, âşık olmamak da acı çekmektir. Acı çekmek acı çekmektir. Mutlu olmak âşık olmaktır. Mutlu olmak sonrasında acı çekmektir. Fakat acı çekmek insanı mutsuz kılar. Böylece mutsuz olmak için insan âşık olmalı veya acı çekmek için âşık olmalı veyahut çok fazla mutluluktan acı çekmeli. Umarım bunu not ediyorsunuzdur.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara